Vai viss ir tikai slikti?

Nenoliedzami, cilvēki, kuri saskārušies ar panikas lēkmēm, ļoti pārvērtē savu dzīvi, uzlūko to savādāk. Ar laiku, izejot cauri dažādiem pārdzīvojumiem, redzesloks noteikti paplašinās, tiek iegūta lielāka skaidrība par to, kas notiek ar pašu, kā arī citiem cilvēkiem. Cilvēks interesējas pats par sevi, vairāk sev velta laiku, vairāk saprot un novērtē citus.

Iespējams, pārvērtēta tiek arī pagātne un daudzām lietām tiek piešķirta pavisam cita nozīme un vērtība.