Psiholoģiskā konsultēšana

Psiholoģiskā konsultēšana ir brīvprātīgs sadarbības process starp psihologu un klientu un tā gaitā tiek risinātas kādas klienta grūtības, parasti tās ir akūtas, tomēr nerisinātas varētu ietekmēt arī nākotni. Psihologs šajā procesā klientu atbalsta un iedrošina, palīdz saskatīt grūtību cēloņus, kā arī palīdz izvēlēties iespējamos risinājumus.

Parasti psiholoģiskā konsultēšana notiek individuāli, kad satiekas tikai klients un psihologs. Praktizēju arī pāra konsultēšanu, ģimenes (viens vai abi vecāki ar bērnu/-iem), tikai ar vecākiem vai tikai bērnu, šajā gadījumā nepieciešama vecāka piekrišana (bērniem līdz 15 gadu vecumam).

Parasti pie psihologa vēršas cilvēki, kuri saskārušies ar akūtām problēmām vai vairāk nevar izturēt jau ilglaicīgas grūtības. Problēmu loks var būt ļoti plašs – trauksme, nemiers, grūtības pieņemt lēmumu, apjukums, ilgstoši nomākts garastāvoklis, bailes u.c. Tomēr pie psihologa var vērsties arī tad, ja nepieciešams noskaidrot kādu jautājumu, iegūt informāciju. Nereti konsultācijas izmanto cilvēki, kuri jūtas labi, bet vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti.

Psihologs strādā atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām, nenosoda, nedod padomus un nemāca dzīvot. Katrs cilvēks jūt tieši savas vajadzības, nepieciešamās pārmaiņas un psihologa palīdz tās realizēt.

Tieši tāpat, cik atšķirīgas ir katra klienta vajadzības, atšķiras arī laiks, kādā ir iespējams šīs pārmaiņas ieviest dzīvē. Vienam cilvēkam būs nepieciešamas, piemēram, 10 konsultācijas, citam vairāk vai mazāk. Parasti jau pirmajā tikšanās reizē psihologs uzklausa ne tikai klienta grūtības, vēlmes, bet arī vienojas par mērķi – kādas pārmaiņas klients vēlētos savā dzīvē un par konsultāciju skaitu. Konsultāciju gaitā, pēc atsevišķas vienošanās, var mainīties gan izvirzītais mērķis, ja atklājas citas prioritātes, gan arī konsultāciju skaits. Parasti psihologs ar klientu tiekas 1 reizi nedēļā, konsultācijas ilgums ir 45- 50 minūtes.

Saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu klientam tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte – iegūtās informācijas neizpaušana, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Konsultēšanas gaitā psihologs kopā ar klientu izvēlas piemērotākās sadarbības metodes, tradicionāli tā ir saruna, tomēr iespējamas paralēli arī citas darba formas – atsevišķu psiholoģisko metodiku pielietošana, smilšu vai pasaku terapija, dažādas radošas aktivitātes, u.c. metodes.

Novērtējot situāciju, psihologs var ieteikt vērsties pie citiem speciālistiem - logopēda, psihiatra, ārsta terapeita vai psihoterapeita. Psihoterapija ir ilgstošāks process par konsultēšanu, piemērota daudz dziļākai klienta problēmu analīzei.