Par mani

Ceļš uz psihologa un psihoterapijas speciālista izglītību ilgst vairāku gadu garumā. Šis darbs prasa regulāru papildu izglītošanos un supervīziju apmeklēšanu.

Izglītība:

 • Kognitīvi biheiviorālās terapijas psihoterapeita sertifikāts (Nr: 2013 06)
 • Shēmu terapija un apzinātības prakse - zināšanas tiek apgūtas un papildinātas no 2012.gada;
 • Sociālo zinātņu profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (LU, 2006), ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā;
 • LU, Psiholoģijas doktorantūra (2009-2010). Psiholoģijas zinātne ir ļoti interesanta un noderīga nozare. Studējot doktorantūras programmā un iedziļinoties psiholoģijas pētniecības metodēs, apmeklējot vairākas starptautiskas psiholoģijai un psihoterapijai veltītas konferences, nonācu pie secinājumiem, ka priekšroku labāk dodu praktiskai darbībai.


Pēcdiploma izglītība:

 • Sertifikāts "Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika 1-3 gadus veciem bērniem (MFAD 1-3) (2012);
 • Tiesības lietot Smilšu spēļu terapijas metodi klīniskā psihologa darbā, apliecība Nr.31 (2011);
 • EMDR metodes praktiķis, sertifikāts, izdots 2009.gada 18. aprīlī;
 • Sertificēts klīniskais psihologs, sertifikāts Nr. 0046/2013 ;
 • Terapeitiskās spēles apmācības (2008);
 • Sertifikāts par tiesībām vadīt vecāku apmācības programmu „Bērnu emocionālā audzināšana” ( 2005);
 • Sertifikāts „Darbs ar bērniem krīzes situācijās” (2003);
 • Grupu psihoterapijas apmācības Lietuvā. Group psychotherapy training course. Group therapy experience (88 h), theory presentations (40 h), clinical practicum and supervision (36 h) (2002-2003);
 • Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai. Apliecība Nr. 08-05/I.

Darba pieredze: 

 • No 2008.g. psihologa, KBT psihoterapijas speciālista privātprakse Ogrē;
 • 2010.- 2019. -  psihologa, KBT psihoterapijas speciālista privātprakse Rīgā;
 • 2010.- 2011. augusts -  psihologs nodibinājumā "Centrs Dardedze";
 • 2008. -2012. -  lektore LU Psiholoģijas nodaļā;
 • 2004. -2009. -  "Bērnu emocionālās audzināšanas” nodarbību cikla vadīšana vecākiem dažādās Latvijas pilsētās;
 • 2004.- 2008. - sadarbība ar sociālajiem dienestiem par audžuģimeņu un aizbildņu jautājumiem, vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija;
 • 2003.- 2009. - izglītības psihologs.