Terapeitiskā spēle

Terapeitiskā spēle (Theraplay) ir bērna un ģimenes terapija. Tās mērķis ir uzlabot bērna piesaisti, pašvērtējumu un uzticēšanos citiem, kā arī veicināt bērna pozitīvu iesaistīšanos mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un veicināt pozitīvu attiecību attīstību.

Šo metodi izvēlas vecāki, kuriem ir grūtības bērnu audzināšanā, lai stiprinātu vai veidotu pozitīvas attiecības.

Terapeitiskā spēle ieteicama:
 • ja bērnam izveidojusies nedroša piesaiste – nav uzticēšanās pasaulei, ticības sev, priekšstats par sevi un citiem ir negatīvs;
 • noslēgtiem, nedrošiem, bailīgiem bērniem (arī autiskiem bērniem);
 • bērniem, kuri pret visu jauno raugās ar neuzticēšanos, izrāda pretestību;
 • pārlieku aktīviem un agresīviem bērniem;
 • bērniem, kuriem ir dusmu lēkmes, grūtības socializēties (arī fobijas);
 • bērniem, kuri zaudējuši saikni ar vecākiem kādas traumas, zaudējuma vai atšķirtības rezultātā;
 • ja vecākiem ir grūti kontrolēt vai pieņemt bērna uzvedības vai emocionālās izpausmes.

Terapeitiskās spēles pieejas īpašās iezīmes:
 • Terapeitiskās spēles metodes ir jautras, interaktīvas, balstītas uz fizisku spēli (rotaļāšanos) un emocionāli un fiziski pieskaņotas bērna vajadzībām un attīstības līmenim.
 • sadarbību starp bērnu un terapeitu veido ne tikai dažādi saistoši uzdevumi, bet arī gādīgi pieskārieni;
 • fokuss ir uz „šeit un tagad”, nevis uz to, kas noticis pagātnē;
 • terapeitiskajā spēlē terapeits uzņemas vadību;
 • katra atsevišķa sesija tiek rūpīgi plānota un strukturēta atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām;
 • vecāki (audžuvecāki) tiek pakāpeniski, bet aktīvi iesaistīti terapeitiskajā darbībā.
 
Terapeitiskā spēle piemērota bērniem no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam, bet veiksmīgi to var lietot arī vecāki bērni, pusaudži.
Terapeitiskās spēles programmas ilgums ir 18 līdz 24 nedēļas, tiekoties 1x nedēļā, katra sesija ilgst 45 – 50 minūtes. Ja nepieciešams, terapijas laiks var tikt pagarināts un pastiprināta tikšanās intensitāte.
 
Programma ietver:
 • problēmas izvērtēšanas un precizēšanas sesijas (šīs sesijas tiek arī filmētas, lai parādītu būtiskākos mijiedarbības veidus vecākiem);
 • kopīgu mērķu (ar vecākiem) izvirzīšanas;
 • kopīgs darbs ar bērnu un vecākiem;
 • atsevišķas starpsesijas (ar vecākiem), kurās tiek pārrunāts padarītais un precizēts tālākais process.

Tā kā primārais fokuss terapeitiskajā spēlē ir vērsts uz piesaistes atjaunošanu vai stiprināšanu un pozitīvu attiecību attīstību, tad īpaši lietderīgi to ir izmantot darbā arī ar audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
 
® -  Terapeitiskās Spēles Institūta reģistrēta pakalpojuma zīme,
        3330 Old Glenview Road, #8, Wilmette, IL 60091