Traumatiskās pieredzes pārstrādes terapija

Ja esi pārdzīvojis kādus garīgo vai fizisko veselību traumējošus notikumus, kuri ietekmē Tavu ikdienas dzīvi vai apdraud nākotnes plānus, Tev iespējams palīdzēt ar jaunu un efektīvu psihoterapijas metodi (EMDR).

Traumējošie notikumi? Minēšu dažus – autokatastrofa, tuvinieka zaudējums, pārciesta seksuālā, fiziskā vai emocionālā vardarbība, dažādas bailes (gan izskaidrojamas, gan neizskaidrojamas), depresija, trauksme.

Minētā pieeja piemērota bērniem un pieaugušajiem
EMDR nozīmē Eye-Movement Desensitization and Reprocessing, un tā ir salīdzinoši jauna un ļoti efektīva psihoterapijas metode traumatiskas pieredzes pārvarēšanai.

Šo psihoterapijas metodi radīja Frensīna Šapiro (Francine Shapiro) 1987.gadā. Metode balstīta uz dabisku specifisku acu kustību procesu, kas aktivizē nervu sistēmā esošās traumatiskās pieredzes (atmiņu) pārstrādes mehānismu. Tāpēc metodes nosaukums ir EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām).

Tekstā tiks izmantots oriģinālais metodes saīsinājums  - EMDR.

Kas ir EMDR metode?
EMDR metodes uzdevums un mērķis ir aktivizēt cilvēka nervu sistēmas dabisko traumatisko atmiņu pārstrādes mehānismu. Šajā psihoterapijas metodē ir apvienoti elementi no pamata psihoterapijas virzieniem - psihodinamiskā, biheiviorālā, kognitīvā, humānistiskā, ķermeniskā.

Daudzi traucējumi, piemēram, pēctraumatiskā stresa sindroms (PTSS), fobijas, panikas lēkmes, komplicētas sēru reakcijas, atkarības no noteiktām vielām, hronisku sāpju sindroms, somatiski traucējumi u.c., veidojas no cilvēka iepriekšējas dzīves pieredzes, bieži vien agras bērnības, un nereti veido noturīgu un ilgstošu diskomfortu. Cilvēks izjūt, piemēram, nepamatotas bailes, trauksmi, ir negatīvu jūtu un pārdzīvojumu ietekmē. Tieši šie pagātnē (senākā vai nesenā) iegūtie pārdzīvojumi ir jāpārstrādā – jāmaina to forma un nozīmīgums.
 
Kādos gadījumos ieteicams izmantot EMDR metodi?
  • Pēc traumatiskā notikuma (piemēram, ugunsgrēks, autoavārija, uzbrukums, u.c.). Šī metode palīdz klientam ātrāk atgriezties normālā stāvoklī un galvenais -  izslēgt psiholoģiskās traumas ietekmi uz turpmāko dzīvi.
  • Dažādas fobijas (bailes no augstuma, ūdens, dzīvniekiem u.c.) un trauksme.
  • Panikas lēkmes.
  • Domas, jūtas un atmiņas, kas traucē pašreizējā dzīvē. Iespējamie cēloņi var būt meklējami bērnības pārdzīvojumos vai nesenos notikumos.
  • Dziļos sērošanas procesos (zaudējot tuvu cilvēku, arī zaudējumi nelaimes gadījumos).
  • Pēc seksuālās, fiziskās un emocionālās vardarbības.
  • Zems pašvērtējums, depresija.
  • Ēšanas traucējumi.
  • Hroniskas sāpes, alerģijas.
  • Bailes, trauksme no kādas nākotnes situācijas (eksāmens, lidojums, tikšanās, u.c.)

EMDR metodi iespējams izmantot arī citos gadījumos, precīzāku informāciju sniegs terapeits.
Cilvēku smadzenes uztver un pārstrādā visu informāciju par to, kas ar mums ir noticis un notiek. Ar laiku daļa informācijas tiek saglabāta, daļa aizmirstas vai tiek ļoti dziļi noglabāta – traumējošais fakts vairs nav spilgtā atmiņā, bet tā radītās sekas turpina negatīvi ietekmēt cilvēka dzīvi. Jebkura fiziskā un psihiskā trauma, kā arī akūts vai ilgstošs stress neļauj pilnvērtīgi izmantot dabiskās cilvēka spējas atjaunoties, pašregulēties. Emocijas, tēli un izjūtas, kas ir saistīti ar negatīvo pieredzi (atmiņām), paliek atmiņā tādi, kādi tie bija traumatisko notikumu brīdī. Rezultātā cilvēks nevar šos tēlus un/vai emocijas aizmirst un viņam kļūst grūtāk atcerēties arī savas pozitīvas jūtas un iekļaut tās ikdienas dzīvē.
Nepārstrādātās atmiņas par traumatiskiem notikumiem glabājas mūsu operatīvajā atmiņā, nevis ilgtermiņa atmiņā. Līdz ar to tas, kas notiek tagadnē, uzreiz tiek sasaistīts ar pagātnes traumatisko notikumu. Piemēram, bailes un trauksmes sajūta var parādīties katru reizi, kad gribam aizstāvēt sevi kādās situācijās, pateikt „nē”, pieņemt lēmumu, jo uzreiz aktualizējas nepārstrādātās atmiņas par to, cik nepieņemoši bija vecāki, noraidoši klasesbiedri vai vilšanās pirmajā draudzībā.
Veicot terapiju ar šo metodi nav speciāli jāatceras kādi traumējoši notikumi, darbs balstās tikai uz patreizējām sajūtām un cilvēks izmanto tikai brīvi plūstošās atmiņas/tēlus/sajūtas.
EMDR metode aktivizē dabisko atveseļošanās procesu, izmantojot paša organisma resursus, tiek  aktivizēti procesi, kas atbloķē smadzeņu neironu tīklus, kuros „glabājas” traumatiskā pieredze, un tā sāk pārstrādāties.
Svarīgi atcerēties, ka potenciāli traumējošie notikumi var būt attiecināmi arī uz nākotni (bailes no eksāmena, pārmaiņām, lidojuma, u.c.) - arī šādos gadījumos izmanto minēto metodi.
Sākotnējā terapijas procesā vienmēr tiek apkopota informācija par cilvēka dzīves pieredzi un pašreizējo situāciju. Tālāk tiek noteikti mērķi, izmaiņas, kuras cilvēks vēlas sasniegt.
Atkarībā no situācijas sarežģītības šis posms var aizņemt 1-5 seansus pa 50 minūtēm. Klientam detalizēti un skaidri tiek izskaidrots EMDR metodes process.
Viens EMDR seanss var ilgt 50 min. - 1,5 stundai.

Kas notiek/mainās terapijas procesā?

Terapijas laikā negatīvās atmiņas kļūst neitrālākas, ar šīm atmiņām saistītie priekšstati un pārliecības (par sevi, citiem, pasauli) kļūst pozitīvāki un konstruktīvāki.
Līdz ar šīm izmaiņām automātiski sāk mainīties arī klienta priekšstats par sevi.
Iegūtais rezultāts ir noturīgs. Tā negatīvā pieredze (emocijas, sajūtas), kas pārveidojas psihē, vairāk neatgriežas.